Usluge

 • Redovno ispitivanje i pregled dizala/liftova,
 • Izvanredni pregled dizala/liftova,
 • Ispitivanje pokretnih stepenica i traka,
 • Završna inspekcija novougrađenih dizala/liftova ,
 • Ispitivanje radnih i podiznih platformi,
 • Ispitivanje sigurnosnih komponenti dizala/liftova,
 • Izdavanje suglasnosti nad održavateljem dizala/liftova,
 • Ispitivanje strojeva za vertikalni prijevoz tereta i osoba, autodizalice,
 • Ispitivanje i pregled električnih instalacija,
 • Ispitivanje i pregled gromobranskih instalacija,
 • Ispitivanje i pregled sustava za ventilaciju,
 • Ispitivanje sustava za dojavu (vatrodojava, plinodojava),
 • Ispitivanje stabilnih sustava za gašenje požara (hidrantska mreže, sprinkler, plinovi, CO2),
 • Sustavi zaštite od požara (protupanična rasvjeta, odimljavanje, protupožarne zaklopke),
 • Ispitivanja za izdavanje minimalno tehničkih uvjeta (caffe barovi, restorani, frizerski saloni, trgovine, obrti)
 • Izrada općih akta zaštite od požara,
 • Izrada shema evakuacije putova,
 • Izrada pravilnika zaštite na radu, te ostalih evidencija,
 • Ispitivanje radne opreme,
 • Ispitivanje radnog okoliša i buke unutar radnog okoliša,
 • Izrada procjene rizika,
 • Izrada procjene opasnosti za radna mjesta s računalom,
 • Osposobljavanje radnika za rad na siguran način,
 • Osposobljavanje poslodavaca i ovlaštenika za zaštitu na radu,
 • Osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu i
 • Osposobljavanje radnika za preventivno gašenje požara.