Dobrodošli!

Zavod za ispitivanje kvalitete robe d.o.o. od svog osnivanja radi na lokaciji Škrape 53 u Splitu.

Pretežito područje djelovanja je Južna Hrvatska.
Tvrtka je usko specijalizirana za poslove zaštite na radu, zaštite od požara te od 2008. godine posjeduje akreditaciju za inspekciju sigurnosti dizala i komponenti dizala te za inspekciju sigurnosti strojeva.

Posjetite internet stranice grada Splita www.split.hr